MUUT

- Materiaalihankinnat
- Suunnittelupalvelut
- Tuote- ja tuotteistamiskehitys
- Tuotetestaus
- Erilaisten johdinsarjojen valmistaminen ja valmistuttaminen