PROTOVALMISTUS

PIIRILEVYJEN ESI-PROTOLADONTA

- Erittäin kustannustehokas protovalmistus tuotteenalkuvaiheen testaukseen ja kokeiluihin.
- Soveltuu hyvin yksittäisille piirilevyille.
- Aloituskustannukset ovat alhaiset.

PIIRILEVYJEN PROTOLADONTA

- Kustannustehokas protovalmistus, joka tähtää tuotteen tuotannollistamiseen.
- Piirilevyt aihioidaan tuotantoon hyvin soveltuvaksi.